لیست تمامی بیلبورد ها
شناسه نام کانون لوگوی کانون نام بیلبورد نوع سازه موقعیت ابعاد روشنایی تاریخ اکران اطلاعات تماس جهت رزرو جزئیات
1 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، ساری، میدان امام - جنب بانک صادرات پل عابر پیاده رو به میدان امام (سمت راست) 25*3 light-icon آزاد 09101015123 eye
2 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، بلوار طالقانی، ابتدای خیابان معلم بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
3 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، میدان شهرداری، مقابل پارک بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
4 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، خیابان ملامجدالدین، جنب ایستگاه آتش نشانی بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
5 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، بزرگراه ساری- قائمشهر جنب مجتمع جهاد کشاورزی پل عابر پیاده رو به شهر قائمشهر 30*3 light-icon آزاد 09101015123 eye
6 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، ساری، سه راه کشاورزی بیلبورد نصب شده در اتحادیه دانش آموزی 11*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
7 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، کیاکلا، ایستگاه تاکسی کیاکلا - (میدان مادر) بیلبورد ورودی شهر 5.6*3 light-icon آزاد 09101015123 eye
8 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، بلوار داراب، ابتدای بیست متری دوم بیلبورد رو به شهر ساری 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
9 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، تقاطع خیابان پیوندی، فدک بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
10 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، ساری، کمربندی غربی، شهرک امام حسین پل عابر پیاده رو به سه راه جویبار 30*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
11 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، ساری، کمربندی غربی، شهرک امام حسین پل عابر پیاده رو به میدان خزر 30*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
12 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، نکا، قبل از میدان جانبازان پل عابر پیاده به سمت مرکز شهر 15*3 not-light-icon آزاد 09101015123 eye
13 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، خیابان ملامجدالدین، جنب اداره پست بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
14 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، بلوار پاسداران، بعد از سرپرستی بانک ملی بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
15 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، ساری، بلوار کشاورز جنب پارک شمس پل عابر پیاده رو به شهر کیاسر 15*3 light-icon آزاد 09101015123 eye
16 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، ساری، میدان امام - جنب بانک صادرات پل عابر پیاده رو به مرکز شهر 30*3 light-icon آزاد 09101015123 eye
17 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، بزرگراه ساری- قائمشهر جنب مجتمع جهاد کشاورزی پل عابر پیاده رو به شهر ساری 30*3 light-icon آزاد 09101015123 eye
18 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، ساری، میدان امام - جنب بانک صادرات پل عابر پیاده رو به میدان امام (سمت چپ) 25*3 light-icon آزاد 09101015123 eye
19 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، بلوار امیر مازندرانی، میدان کارگر بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
20 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، سه راه راه آهن، جنب اداره کل راه آهن بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
21 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، سه راه ام ام، مقابل بیمارستان امام بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
22 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، میدان امام ، مقابل کفش ملی بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
23 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، خیابان فرهنگ، جنب دبیرستان الزهرا بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
24 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، بلوار فرح آباد، نبش خیابان دانشگاه یک بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
25 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، ساری، بعد از پل تجن - جنب پارک قائم پل عابر پیاده رو به شهر ساری 30*3 light-icon آزاد 09101015123 eye
26 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، میدان شهدا، ابتدای خیابان فرهنگ، جنب بانک صادرات بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
27 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، خیابان مفتح، جنب مفتح یکم بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
28 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo مازندران، ساری، بعد از پل تجن - جنب پارک قائم پل عابر پیاده رو به شهر نکا 30*3 light-icon آزاد 09101015123 eye
29 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، میدان ساعت، مقابل کفش ملی بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye
30 آژانس تبلیغاتی ایزنما agency-logo ساری، انتهای خیابان شهید مهدوی بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد 09101015123 eye