اطلاعات کانون

agency-logo

نام کانون : آژانس تبلیغاتی ایزنما

strusture

آدرس : ساری، بلوار پاسداران، خیابان شهید بهرامی، نبش کوچه‌ی بهرامی ۳

dimention

شماره تلفن جهت رزرو : 09101015123

light

شماره موبایل : 09101015123


لیست بیلبورد ها
شناسه نام بیلبورد نوع سازه موقعیت ابعاد روشنایی تاریخ اکران جزئیات
1 مازندران، بزرگراه ساری- قائمشهر جنب مجتمع جهاد کشاورزی پل عابر پیاده رو به شهر قائمشهر 30*3 light-icon آزاد eye
2 مازندران، ساری، بعد از پل تجن - جنب پارک قائم پل عابر پیاده رو به شهر ساری 30*3 light-icon آزاد eye
3 مازندران، نکا، قبل از میدان جانبازان پل عابر پیاده به سمت مرکز شهر 15*3 not-light-icon آزاد eye
4 مازندران، ساری، بلوار کشاورز جنب پارک شمس پل عابر پیاده رو به شهر کیاسر 15*3 light-icon آزاد eye
5 مازندران، ساری، کمربندی غربی، شهرک امام حسین پل عابر پیاده رو به میدان خزر 30*4 light-icon آزاد eye
6 مازندران، ساری، سه راه کشاورزی بیلبورد نصب شده در اتحادیه دانش آموزی 11*4 light-icon آزاد eye
7 مازندران، کیاکلا، ایستگاه تاکسی کیاکلا - (میدان مادر) بیلبورد ورودی شهر 5.6*3 light-icon آزاد eye
8 مازندران، ساری، میدان امام - جنب بانک صادرات پل عابر پیاده رو به میدان امام (سمت چپ) 25*3 light-icon آزاد eye
9 مازندران، ساری، میدان امام - جنب بانک صادرات پل عابر پیاده رو به میدان امام (سمت راست) 25*3 light-icon آزاد eye
10 مازندران، بزرگراه ساری- قائمشهر جنب مجتمع جهاد کشاورزی پل عابر پیاده رو به شهر ساری 30*3 light-icon آزاد eye
11 مازندران، ساری، میدان امام - جنب بانک صادرات پل عابر پیاده رو به مرکز شهر 30*3 light-icon آزاد eye
12 مازندران، ساری، بعد از پل تجن - جنب پارک قائم پل عابر پیاده رو به شهر نکا 30*3 light-icon آزاد eye
13 مازندران، ساری، کمربندی غربی، شهرک امام حسین پل عابر پیاده رو به سه راه جویبار 30*4 light-icon آزاد eye
14 ساری، خیابان فرهنگ، جنب دبیرستان الزهرا بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
15 ساری، میدان شهدا، ابتدای خیابان فرهنگ، جنب بانک صادرات بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
16 ساری، خیابان ملامجدالدین، جنب ایستگاه آتش نشانی بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
17 ساری، تقاطع خیابان پیوندی، فدک بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
18 ساری، انتهای خیابان شهید مهدوی بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
19 ساری، میدان ساعت، مقابل کفش ملی بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
20 ساری، خیابان مفتح، جنب مفتح یکم بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
21 ساری، بلوار فرح آباد، نبش خیابان دانشگاه یک بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
22 ساری، میدان شهرداری، مقابل پارک بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
23 ساری، خیابان ملامجدالدین، جنب اداره پست بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
24 ساری، سه راه راه آهن، جنب اداره کل راه آهن بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
25 ساری، بلوار طالقانی، ابتدای خیابان معلم بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
26 ساری، بلوار امیر مازندرانی، میدان کارگر بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
27 ساری، سه راه ام ام، مقابل بیمارستان امام بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
28 ساری، میدان امام ، مقابل کفش ملی بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
29 ساری، بلوار پاسداران، بعد از سرپرستی بانک ملی بیلبورد رو به مرکز شهر 3*4 light-icon آزاد eye
30 ساری، بلوار داراب، ابتدای بیست متری دوم بیلبورد رو به شهر ساری 3*4 light-icon آزاد eye